Uztailaren 7an Ibarrako udaletxeko bilkura aretoan klubaren batzar orokorra egin zen. Bertan, 2015-16 denboraldiko balantze ekonomikoa onartzean gain,2016-17 denboraldirako 115.000 euroko aurrekontua aurkeztu zen. Aurrekontu honek %11ko igoera izan du aurten, guztizkoaren ia %60a Bigarren B taldeari dagokiolarik eta gainerakoa, berriz, ikasturte berrian aurkeztuko diren beste sei taldeen artean banatuko da.

Aurrekontuaren igoerak klubaren oinarria indartzea du helburu, eta pixkanaka handitzen ari den proiektu bati egonkortasuna ematea. Aurten klubak, senior kategorian, nesken taldea izango du eta azpiko kategorietan infantilen bigarren taldea gehituko da, izandako eskaria kontuan hartuz.

Senior filialak Lurraldeko Lehen Mailan jarraitzen du, etaJubenilen Ohorezko Maila, hirugarren urtez jarraian, estatuko txapelketa handienean dago; azken honek esfortzu ekonomiko handia eskatzen badu ere, klubaren kirol zuzendaritzak, kanterako jokalarien proiekzioan eta formakuntzan jasotzen den sariagatik, esfortzuak merezi duela ulertzen du.

Kadeteen mailan, iazko ikasturte arrakastatsuak(Euskadiko txapeldunak bilakatu ziren eta espainiar txapelketan parte hartu zuten)eskaria handitu duenez, infantilen moduan, kadeteen bigarren taldea osatzea deliberatu du klubak, baina egiturazko arrazoi ezberdinegatik, azkenean, atzera bota du aukera hori.

Kirol-mailari dagokionez, pixkanaka datorren denboraldiko lantaldea itxuratzen ari da; lehenengo lantaldean baieztatu diren bajak, Unai Labaka, Iñigo Arrospide, Loitzun Sanz, David Uzkudun eta Ander Esnaola jokalarienak dira; balio handiko bost jokalari, etxekoak, ibilbide oparoa egin dutenak, arrazoi desberdinengatik datorren denboraldian ez dute jarraituko. Klubak publikoki eskerrak eman nahi dizkie, urtetan eskaini duten dedikazioagatik, gure afizionatuei gozatu arazteagatik eta Belabietan Areto Futboleko arratsalde ahaztezinak emateagatik.

Berritzeei dagokionez, hiru atezainak jarraituko dute: Joseba Balerdi, Endika Uribe eta Iraitz Olasagasti; pistako jokalariak, Xabi Zurriarain, Ioritz Otamendi, Ion Garmendia, Aitzol Oyarbide eta CristianDavila, dira.

Andoni Agirrezabalak, jubenilen kategorian oraindik urtebete geratzen bazaio ere, lehenengo taldean fitxatuko du, eta Agustin Garmendia, arrazoi pertsonalengatik hasiera batean baja izan behar zena, lehenengo lantaldearekin burutuko du aurredenboraldia.

Klubak,alta berrietarako,jokalari hauekin hitzartu du: Andoni Zumeta (23 urte), tolosarra eta Aurrera de Vitoria taldetik datorrena; Andoni Carlosena (21 urte), Errumaniako KSE TarguSecuiesc taldetik datorrena baina bere kirol-ibilbidea C.D. Xotaren beheko kategorietan egindakoa; Nacho (22 urte), Xotaren beheko kategorietatik datorrena, azken hiru denboraldietan Bigarren B taldean ibilitakoa; NordinOuafa (23 urte), Goierri K.E. taldetik datorrena.

Jokalari hauez gain, beste hiru jokalariek probak egingo dituzte aurredenboraldian, bukaeran lehenengo taldean zuzenean edo zeharka nor sartuko den erabaki ahal izateko: Gorka Ruiz (20 urte), Goierrik K.E. taldetik datorrena; Ander Madinabeitia eta Ander Nogales, biak, 18 urte eta biak, Legorretako Bilkoin taldetik etorritakoak. Hirurak Mikelen aginduetara osatu beharko dute aurredenboraldia eta bukaeran bakoitzaren tokia erabakiko da, klubean bertan, edota beren klubetara itzulita. Aipatu klubei, beren jokalariek gure proiektura gehitzeko eskainitako erraztasunagatik eskerrak ematen dizkiegu.

Hauexek dira baieztatutako altak, azken momentuan izan daitekeen beste gehitzeren baten zain. Lantalde lehiakorra eta orekatua da, eta Mikel Diestro, klubarekin bigarren denboraldirako hitzarmena maiatzean berritu ondoren, lantaldeari zukua ateratzen saiatuko da.

2016-2017 denboraldiko egutegia ezagutu aurretik, Areto Futboleko Batzorde Nazionalak multzoaren osaketa jakinarazi du, zeina, ezagutzen ez ditugun arrazoiak medio, 17 taldeekin osatu da, hau da, ohi baino talde bat gehiagorekin. Honek aurrekontuan doikuntzarik eza ekartzeaz gain, txapelketaren hasiera data irailaren 10era aurreratzea ere esan nahi du. Jokalariak, aurredenboraldia hasteko, abuztuaren 1erako deituak izan dira, eta bitartean bakarkako aurre-egokitzapen lanetan dabiltza.

img_0458

El día 7 de juliosecelebróen el salón de plenos del ayuntamiento de Ibarra la asamblea general del club. En la cual, seaprobó el balanceeconómico de la temporada 2015-16 y sepresentó el presupuesto para latemporadaqueviene, 2016-17, con un aumento del 11% para el total del club respecto a la temporada pasada, siendo el mismo de 115.000 euros, de los cuales el equipo de Segunda B Nacionalrepresenta algo menos del 60%,mientras el restosereparteentre los 6 equiposrestantesquesepresentarán para estenuevocurso.

Con esteaumento del presupuesto lo quesepretende es seguirreforzando la base del club y darestabilidad a un proyectoquesiguecreciendo de una manera ordenada. A su vez, esteaño el club sacaráequipo femenino encategoríasénior, además, seincorpora a lascategoríasinferiores un segundo equipoInfantil, dando de esta forma un espacio a la amplia demanda quese ha experimentadoenestacategoría.

Por lo demássemantiene el filial séniorenPrimeraDivisión Territorial, el equipo de División de HonorJuvenilen la máximacompetición estatal portercerañoconsecutivo, lo cualimplica un notableesfuerzoen el plano económico, peroquedesde la direccióndeportiva del club seentiendeque la recompensaquenosproporcionaestacategoríaen la proyeccióny formaciónde jugadores de la cantera,merecesobradamente la pena.

Igualmente,secontará con un equipocadetedespués de sopesarla posibilidad de hacer un segundo equipoenestacategoría, al igual queenInfantiles la demanda ha sidomuy alta, sobre todotras el éxito del pasadocurso al proclamarsecampeones de Euskadi participandoposteriormenteen la previa del campeonato España, perodiferentesfactoresestructurales han llevado al club porrenunciar a estaposibilidad.

A niveldeportivo, poco a pocosevaconfigurando la plantilla de cara a la próximatemporada. En cuanto a lasbajasconfirmadasdejan la primera plantilla Unai Labaka, IñigoArrospide, Loitzun Sanz, David Uzkudun y Ander Esnaola, cincojugadores de la casa de un importantísimovalordeportivo y excelentetrayectoria,quepordiferentesmotivos no continuaranestapróximatemporada, desde el club queremoshacerpúblico el agradecimientopor parte de la familia piparreraportodos los años de dedicación y entrega, donde han hechodisfrutar a nuestrosaficionados y nos han brindadoinolvidablestardes de Futbol sala enBelabieta.

En cuanto a lasrenovaciones,estácerrada la continuidad de los tresporteros: Joseba Balerdi, Endika Uribe y Iraitz Olasagasti, junto con los jugadores de pista Xabi Zurriarain, Ioritz Otamendi, Ion Garmendia, Aitzol Oyarbide y CristianDavila.

Andoni Agirrezabala contará con fichaen el primerequipo, a pesar de quedarletodavía un año de Juvenil y Agustín Garmendia, queinicialmenteiba a ser baja pormotivospersonalesrealizará la pretemporadatambién con la primera plantilla.

En el capítulo de altas el club ha cerradolasincorporaciones de Andoni Zumeta (23 años) tolosarra procedente del Aurrera de Vitoria, AndoniCarlosena (21 años)procedente del KSE TarguSecuiesc de Rumania, si bien el jugadordesarrollo su carreradeportivaenlascategoríasinferiores del C.D. Xota y Nacho (22 años) procedente delascategoríasinferiores delXota,militandoen el equipo de Segunda B lastresúltimastemporadas, NordinOuafa (23 años)procedente del Goierri K.E.

Además de estos, un total de tresjugadoresharán la pretemporadaen periodo de prueba para posteriormentedecidirquiénespasarán a formar parte del primerequipodirecta o indirectamente, Gorka Ruiz (20 años) procedente del Goierri K.E., Ander Madinabeitia y Ander Nogales, ambosjugadores con 18 años y procedentes del Bilkoin de Legorreta, completarán la pretemporada a lasordenes de Mikel para conocer  a la conclusión de la misma su ubicación final dentro del club o su regreso a susclubes de origentras el acuerdoalcanzado con los mismos, aprovechamos para agradecerpúblicamente a estosclubeslasfacilidadesofrecidas para la incorporación de susjugadores a nuestroproyecto.

Estas son lasaltasqueestánconfirmadas a espera de algunaúltimaincorporaciónquepuedahaber. Plantilla competitiva y equilibradaa la queintentarásacartodo el jugo posible el entrenador, Mikel Diestro, quecumplirá su segundatemporadaen el club trassu renovación el pasadomes de mayo.

A la espera de queseconozca el calendario de la temporada 2016-17, el comitéNacional de Fútbol sala ha anunciadoya la composición del grupo, queporcausasdesconocidas ha quedadoconfigurado con 17 equipos, un equipomás de lo que a priori deberíaser, lo cualprovoca un desajustepresupuestarioimportante, además de un anticipo de la fecha de inicio de la competiciónquecomenzará el 10 de septiembre. Los jugadoresestáncitados el 1 de agosto para iniciar la pretemporada, mientras tanto, realizan de forma individualizada un trabajo de acondicionamientoprevio.