DATA: 2015-07-21
ORDUA: Lehen deialdia 18:00etan eta bigarrena 18:30etan.
NON: Ibarrako Udaletxean.

GAI-ZERRENDA

1.-   Zuzendaritza Batzordearen berregituratzea.
2.-   14-15 denboraldiko balantze ekonomikoa.
3.-   15-16 denboraldiko aurrekontua.
4.-   Galde-eskeak.
10985036_1086026361425879_272026224427769874_n
FECHA: 21-07-2015
HORA: 18:00 h. primera convocatoria, 18:30 h. segunda convocatoria.
LUGAR: Ayuntamiento de Ibarra.

ORDEN DEL DIA

1.-   Reestructuración de la Junta Directiva.
2.-   Balance económico 14-15.
3.-   Presupuesto 15-16.
4.-   Ruegos y preguntas.